Bli medlem i Kraniofaciala föreningen

Här kan du ansöka om medlemskap genom att fylla i raderna nedan och skicka in direkt över nätet. 

Du kan även skicka in din ansökan i ett vanligt mejl till vår medlemsansvarige Åsa. I mejlet ska du uppge följande uppgifter för den som är diagnosbärare: namn, adress, telefon, e-post. Ansöker du även för familjemedlemmar vill vi veta namn på dem. 

 

Diagnosbärare

 

Familjemedlemmar

Vi ser gärna att hela familjen blir medlem! Det ger alla familjemedlemmar möjlighet att vara med på aktiviteter och träffar. Välj antal familjemedlemmar du vill anmäla utöver diagnosbäraren här nedanför.

 

 

Postadress

Postadressen används för utskick från föreningen, inbetalningskort m.m. Vill ni ha utskick till fler adresser, ange alla härnedanför, med uppgift om vem det ska adresseras till.

 

Telefonnummer

Telefonnumret läggs till i vårt medlemsregister och används för att kontakta er. Fyll i det eller de nummer ni vill bli kontaktade på, gärna med uppgift om vem de går till.

 

E-postadress/er och e-postlista

E-postadressen läggs in i vårt medlemsregister. Ange de e-postadresser ni vill ha med här med uppgift om vem de tillhör.

Föreningen har även en e-postlista som används för utskick och diskussioner mellan medlemmarna. Om ni tackar ja till att vara med på listan lägger vi in vi e-postadresser där. 

 

Facebook

Föreningen har en Facebook-grupp där vi kan prata och dela saker med varandra. Gruppen är sluten och kan inte ses eller sökas upp av andra på Facebook. Om du/ni önskar gå med i gruppen så kontaktar vi er för att ordna det.

 

Annat

Här kan ni fylla i övrig information om det finns sådant som inte går in under någon av de andra kategorierna. Exempel på uppgifter här kan vara ytterligare kontaktuppgifter som inte får plats ovan eller önskemål om att komma i kontakt med familjer med en speciell diagnos. 


captcha
Powered by BreezingForms