Yngve Wallenius har som representant för Kraniofaciala Föreningen och Apertföreningen deltagit i en konferens angående nordiskt samarbete gällande kraniofaciala avvikelser. Det handlade både om kliniska samarbeten och mer centraliserad vård, och om samarbeten mellan brukarorganisationerna i Norden. Läs Yngves rapport här,som pdf-fil, eller som Word-dokument