Riksförbundet Sällsynta Diagnoser efterlyser personer som kan tänka sig att ställa upp på intervjuer i lokaltidningar där de bor. Intervjuerna är ett led i en informationskampanj riktad till media för att påverka upprättning av medicinska center för olika sällsynta diagnoser. Läs mer >>