På föreningens årsmöte utsågs Johan Gasslander till ny ordförande efter Ingela Almrud. Vi välkomnar Johan till styrelsen och ser fram emot två intressanta och givande år tillsammans med honom.