23 mars lanserade Sällsynta Diagnoser sin nya hemsida. Den är tänkt som en samlingsplats för alla som är berörda av sällsynta diagnoser: diagnosbärare, närstående, professionella och beslutsfattare. Tanken är att förenkla kommunikationen mellan alla dessa målgrupper. På den nya sidan finns mötesforum/community som vill öka möjligheterna för personer som har sällsynta diagnoser att kommunicera och utbyta erfarenheter. Se den nya webbplatsen på http://www.sallsyntadiagnoser.se