Nu kan sjukhusen i de landsting som vill ansöka om att bedriva rikssjukvård inom kraniofacial kirurgi. Deras ansökan ska vara inlämnat till Socialstyrelsen senast 15/2 2009 och beslut om vilket eller vilka som får ansvaret tas den 13/5. Föreningen vill nu veta din åsikt! Var får ni er kraniofaciala vård? Vad tycker ni om den? Hur skulle ni vilja att det såg ut? Vi skulle gärna se ett underlag för att kunna presentera föreningens åsikt i dessa sammanhang och uppmanar därför våra medlemmar att debattera frågan över e-postlistan.