Nu kan du läsa inbjudan till årets vistelse på Buagården i den här .doc-filen. Inbjudan har också gått ut till alla medlemmar på både e-post och snigelpost. 

Nu finns föreningens inbjudan till årets höstträff att ladda hem som .pdf-fil här. Inbjudan har också skickats ut via e-post och snigelpost. 

Nu kan sjukhusen i de landsting som vill ansöka om att bedriva rikssjukvård inom kraniofacial kirurgi. Deras ansökan ska vara inlämnat till Socialstyrelsen senast 15/2 2009 och beslut om vilket eller vilka som får ansvaret tas den 13/5. Föreningen vill nu veta din åsikt! Var får ni er kraniofaciala vård? Vad tycker ni om den? Hur skulle ni vilja att det såg ut? Vi skulle gärna se ett underlag för att kunna presentera föreningens åsikt i dessa sammanhang och uppmanar därför våra medlemmar att debattera frågan över e-postlistan. 

av Thomas Ljungdahl 

Den 7/11-2008 anordnade Akademiska Sjukhuset i Uppsala en temadag kring Goldenhar syndrom. Åhörarna var till största dels anhöriga till barn med Goldenhar syndrom, och uppskattningsvis ca 30% medlemmar i Kraniofaciala föreningen. Föreläsningen var mycket intressant och innehållsrik.

 

Göran Anneren som var dagens första föreläsare önskade oss välkomna samt gjorde en presentation av syndromet, så som förekomst, variation, svårighetsgrad samt likhet med andra problem inom hemifacial mikrosomi, som betyder att ena ansiktshalvan är mindre.

Cecilia Soussi-Zander gick igenom bakgrunden, och förklarade att teorin är att det blir en störning i gälbågarna mycket tidigt i fosterstadiet Berättade vidare att syndromet i de alla flesta fall inte är ärftligt.

Carina Frykholm fortsatte sedan att förklara om hörselproblem/öronmissbildningar, som är mycket vanliga. Förklarade vikten av att tidigt undersöka hörseln och att sätta in hjälpmedel vid behov. Dels kan också missbildningar i mellanörat påverka mimiken i ansiktet.

Valdemar Skog som arbetar som plastikkirurg berättade bl a om hur man tack vare modern teknologi kan återskapa en modell av ansiktsskelettet med hjälp av röntgenbilder, sen utifrån modellen kan planera vidare operationer, exempelvis en käkoperation.

Anna Andelin-Sobocki som är tandspecialist pratade om bettutvecklingen hos barn med Goldenhar syndrom. Denna kan vara väldigt besvärlig eftersom underkäken ofta är underutvecklad.

Eva Larsson berättade om ögonproblem som är vanligt förekommande, såsom dermoider (hudtillväxt på hornhinnan), hängande ögonlock och liten ögonspringa.

Björn Tjerström pratade vidare om kotmissbildningar och vilka problem som medföljer.

Annika Öhman som skulle prata om vilka problem som kan uppkomma med hjärtat kom tyvärr inte, men Göran Anneren informerade oss att det vanligaste hjärtproblemet var att det kan uppstå ett hål i skiljeväggen mellan kamrarna.

Sen var det Linn Gasslanders tur att göra PR för våran egen förening, vilket hon gjorde med bravur. Hon berättade bl a om våra trevliga träffar.

Patric Carlsson som också är medlem i våran förening var dagens sista talare. Han var fantastiskt bra. Med ett härligt självförtroende berättade han om hur det var att växa upp med Goldenhar syndrom. Förklarade bl a att han har fått tagit mycket eget ansvar under uppväxten med sina läkarbesök, vilket fick mig att tänka på att man nog inte alltid ger sina barn en tjänst när man lägger ut "röda mattan".

Sist ett stort tack till koordinatorn Charlotta Ingvoldstad för att jag fick tillfälle att deltaga på denna temadag.

Läs om Thomas Ljungdahls referat från temadagen kring Goldenhar syndrom i november 2008 här

Underkategorier