Välkommen

Vi vänder oss till dig som är:

Diagnosbärare. Hos oss kan du träffa andra som också har en kraniofacial diagnos och delta i våra träffar. Du får inspiration och kunskap från olika håll genom våra aktiviteter, och har alla möjligheter att själv engagera dig i föreningsarbetet.

Förälder eller annan närstående. Vi är en förening som bygger på föräldrars samarbete och vilja. Hos oss kan du få ta del av värdefulla utbyten med andra föräldrar, få kunskaper och råd av föreläsare vi bjuder in och hjälpa till att påverka de frågor som ligger dig varmt om hjärtat.

Engagerad i våra frågor. Kanske känner du någon som har en diagnos, eller arbetar inom området? Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor eller förslag, och du har möjlighet att bli stödmedlem för att hjälpa oss på vägen.


Nyheter