Bli medlem

Känner du att du hör hemma hos oss? Då välkomnar vi dig som medlem!

Skicka in din ansökan i ett mejl till vår info-adress. I mejlet ska du uppge följande uppgifter för den som är diagnosbärare: namn, adress, telefon, e-post. Ansöker du även för familjemedlemmar vill vi veta namn på dem.