Styrelse

Kraniofaciala föreningen i Sverige leds av en styrelse. Styrelsen ansvarar för att föreningen sköts enligt dess stadgar, för verksamhetsplanen och för dess ekonomi. Dess uppgift är förstås också att stötta och främja föreningen och dess medlemmar. Kraniofaciala föreningens styrelse består av engagerade medlemmar som vill driva föreningen framåt.

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Mejla till info@kraniofaciala.se