Föreningen

Kraniofaciala Föreningen i Sverige är en intresseförening för personer med kraniofaciala diagnoser och deras familjer. Den bildades som följd av ett projekt under en konferens arrangerad av föreningen Sällsynta Diagnoser och finns officiellt sedan 9 november 2003.

Föreningen önskar alla som har någon anknytning till kraniofaciala diagnoser välkomna som medlemmar. Ju fler medlemmar vi har, desto starkare är vi. Du kan bli medlem på tre sätt:

  • diagnosbärare
  • familjemedlem
  • stödmedlem


Föreningens ändamål är att verka för en förbättrad vård- och livssituation för barn, ungdomar och vuxna med kraniofaciala missbildningar eller tidigt förvärvade sådana skador, som tillhör de små och mindre kända handikappgrupperna.

Föreningen vill möjliggöra kontakter och informationsutbyte för medlemmar och deras närstående. Den vill också arbeta med att sprida kunskap och kännedom om livssituationen för personer med kraniofaciala diagnoser inom sjukvården och på andra platser i samhället.

Vår ambition är att årligen ordna minst en träff för föreningens medlemmar, där vi kan träffas och utbyta erfarenheter med varandra.

Kraniofaciala föreningen är idag en stark förening med ca 150 medlemmar. Föreningen finns till tack vare alla er medlemmar – och det är naturligtvis er den är till för. Därför är ni alla välkomna att komma med förslag, synpunkter, idéer, frågor och funderingar till styrelsen. Vi ser som uppgift att hålla kontakt med alla våra medlemmar, både gamla som nya, och att ta tillvara på all er kompetens och uppfinningsrikedom.

Det går bra att skicka e-post till vem som helst i styrelsen, eller till vår allmänna adress

Läs mer…