Diagnoser

Det finns en rad olika kraniofaciala diagnoser. Det handlar om syndrom som främst innebär missbildningar i ansiktet och/eller kraniet. Klicka på länkarna för att läsa mer om de syndrom som finns i Socialstyrelsens databas. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har också gjort en broschyr om kraniofaciala tillstånd.

Det finns fler sällsynta kraniofaciala diagnoser än de i listan som passar in hos oss. Vare sig du har en namngiven diagnos eller en odiagnosticerad kraniofacial missbildning är du

Varmt välkommen att söka medlemskap hos oss!