Sponsorer

Vi är väldigt glada för allt stöd vi har fått från olika stiftelser för att kunna arrangera våra träffar. Tack till bland andra

  • Solstickan
  • Odd Fellow
  • Radiohjälpen
  • Åhlen-stiftelsen
  • Olga Åhlunds stiftelse
  • Magn. Bergvalls stiftelse
  • Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond

Sist, men inte minst, ett stort tack till alla våra stödmedlemmar som gör det möjligt för föreningen att fortsätta med sina aktiviteter.